Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag Sectragon vinner affärer värda 10,4 MSEK

31 August, 2023 kl 09:56 CET Regulatory

Säkerhetskoncernen TCECURs dotterbolag Sectragon har erhållit ordrar värda totalt 10,4 MSEK till en fastighetsutvecklare avseende mobil access, automatiska dörröppnare och mekaniska låssystem samt brandsäkringsfunktioner. Leverans påbörjas under det tredje kvartalet 2023.

”Sectragon visar återigen att bolaget är konkurrenskraftiga och fortsätter bygga långsiktiga relationer med sina kunder”, säger Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR.
 
”En noterad fastighetsutvecklare som väljer att placera sitt tionde projekt i rad hos Sectragon visar på ett hängivet och kvalitativt samarbete. Denna beställare har många kommande projekt som vi nu är väl positionerade för att fortsätta leverera exklusivt till.

 
Även synergier med TCECUR-bolaget Kungslås har skapats då all servicehantering från denna beställare nu är digitalt integrerat från kundens verksamhetssystem till Kungslås verksamhetssystem”, säger Anton Juric, VD för Sectragon.

 
Sectragon är en modern säkerhetsleverantör som levererar skräddarsydda helhetslösningar inom säkerhetsteknik inkluderande hosting och installation av inbrottslarm, brandlarm, passersystem, lås och kamerabevakning. Bolaget är av SBSC certifierad anläggarfirma avseende inbrottslarmssystem i larmklass 2, kamerabevakningssystem (CCTV) och automatkopplade brandlarm. Bolaget arbetar brett, men merparten av kunderna återfinns inom segmenten offentlig sektor, fastighetstutveckling, fastighetsförvaltning samt logistik.

 
Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

För ytterligare information, kontakta:

Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+46 70 592 75 99
ole@tcecur.se
https://tcecur.com  

Dokument och länkar

Ladda ner: Release