Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag Mysec vinner ny affär om 4 MSEK

11 November, 2022 kl 16:15 CET Regulatory

Snabbväxande börsnoterade säkerhetskoncernen TCECURs dotterbolag Mysec Sweden AB tar ny order till ett värde på drygt 4 miljoner kronor från Moelven Bygg AB. Beställningen avser leverans, installation och underhåll av brandlarm och säkerhetssystem till Ensta vård och omsorgsboende i Botkyrka kommun. Leverans kommer ske under 2023.

”Mysec visar återigen sin förmåga att leverera driftsäkra, skalbara och funktionella säkerhetssystem som bidrar till ett säkrare samhälle och tryggare medborgare”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.
 
"
Vi är mycket tacksamma att Moelven Bygg valt oss som leverantör”, säger Toste Hedlund VD Mysec.

 
Mysec levererar utveckling, design, integration, installation, professionell service och underhåll av säkerhetstekniska lösningar till svenska offentliga verksamheter och privata företag. Helhetslösningar för säkerhet och trygghet genom digitala passersystem, lås, inbrottslarm, brand, kameraövervakning och larmövervakning. Mysec innehar ett kvalitet- och miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001 och är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC certifierad anläggarfirma för inbrottslarm SSF 1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 och för CCTV (kameraövervakning), SSF 1061.

 
Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling.
TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

 
För ytterligare information, kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

 

Dokument och länkar

Ladda ner: PM TCECUR Mysec Ensta Vård 20221110