Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag Sectragon tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall värt ca 3 MSEK per år

12 December, 2022 kl 08:00 CET Regulatory

Snabbväxande säkerhetskoncernen TCECURs dotterbolag Sectragon tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) avseende service och installation av säkerhetsteknik på 29 anläggningar. Uppskattad årsvolym är ca 3 MSEK.  Avtalsperioden löper i 3 år varefter SVOA har rätt att förlänga ramavtalet, som delas mellan fyra bolag och Sectragon har tilldelats den största delen på 40 % medan övriga tre bolag får 20 % vardera.

 
”Sectragon växer vidare och vi ser framemot ett gott samarbete med Stockholm Vatten och Avfall”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.

 
”Vi ser glädjande på att utöka vår redan starka kundbas inom kritisk infrastruktur med Sveriges största vatten- och avfallsbolag”, säger Niklas Lindgren Marknadschef Sectragon.

 
Sectragon är en modern säkerhetsleverantör som levererar skräddarsydda helhetslösningar inom säkerhetsteknik inkluderande inbrottslarm, brandlarm, passersystem, lås och kamerabevakning. Bolaget är av SBSC certifierad anläggarfirma avseende inbrottslarmssystem i larmklass 2, kamerabevakningssystem (CCTV) och automatkopplade brandlarm. Bolaget arbetar brett, men merparten av kunderna återfinns inom segmenten offentlig sektor, fastighetstutveckling, fastighetsförvaltning samt logistik.

 
Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

 
För ytterligare information, kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

Dokument och länkar

Ladda ner: PM Sectragon 20221212