Pressmeddelande

TCECUR vinner via dotterbolaget AWT nya affärer om 5 MSEK

11 February, 2021 kl 11:00 CET Regulatory

Access World Technic AB har erhållit ytterligare beställningar av säkerhetssystem från ett av världens ledande streamingföretag. Det totala ordervärdet uppgår till drygt 5 MSEK och avser integrerade passer- och övervakningssystem i Stockholm, Mumbai och Miami med leverans under första halvan av 2021.

 
"Det är en ära att få fortsatt förtroende från denna globala aktör. Vårt etablerade nätverk av lokala partners runt om i världen gör det möjligt för oss att erbjuda en enhetlig och kontrollerad leverans av säkerhetsinstallationer och service, trots de reserestriktioner som just nu råder i världen. Att kunna erbjuda våra tjänster enhetligt över nästan hela världen är unikt och värderas högt av företag som vill standardisera och säkerställa en hög säkerhetsnivå i sina fastigheter och för personalen runt om i världen.”, säger Per Lindstrand VD AWT.

 
”AWTs fokus på multinationella bolag som växer och sätter ett högt värde på säkerhet och övervakning har visat sig vara ett lyckat koncept som tilltalar ett växande kundsegment. I takt med att den digitala kommunikationen ökar, och systemen kopplas upp mot centrala övervakningscenter, blir det allt mer viktigt att gå över från det lokala till det globala, vilket märks tydligt på AWTs tillväxt.”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.

 
AWT, grundat 1993, erbjuder produkter och tjänster för integrerade säkerhetssystem. Bolaget har lång erfarenhet av att erbjuda avancerade lösningar för bl.a. kärnkraftverk, investmentbanker, försäkringsbolag och andra stora anläggningar. Fokus ligger på Honeywell-system (Pro-Watch, Galaxy), Tyco Software House-system (CCURE), Lenel (OnGuard, S2), Gallagher, Genetec, samt biometriska säkerhetssystem och skräddarsydda lösningar.

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Per Lindstrand, VD
+46 70 646 59 31
per@awt.com
https://www.awt.com

 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 kl. 11:00 CET.  


Dokument och länkar

Ladda ner: Release