PRESSMEDDELANDEN

PRESSMEDDELANDEN

24 Apr, 2019

Ledningen blir tillsammans med investeringsföretagen Mertiva AB (publ) och Arbona (publ) nya huvudägare i TCECUR AB (publ)

Regulatoriskt

23 Apr, 2019

TCECUR förändrar tid för kvartalsrapport 1 och bolagsstämman

Regulatoriskt

22 Apr, 2019

Kallelse till bolagsstämma TCECUR Sweden AB (publ)

Regulatoriskt

12 Apr, 2019

Rättelse: TCECUR förändrar tid för kvartalsrapport 1 och bolagsstämman

Regulatoriskt

12 Apr, 2019

TCECUR förändrar tid för kvartalsrapport 1 och bolagsstämman

Regulatoriskt

10 Apr, 2019

TCECURs årsredovisning för 2018 nu publicerad

Regulatoriskt

25 Feb, 2019

TCECURs dotterbolag Mysec erhåller affärer med Sisab

Regulatoriskt

22 Feb, 2019

TCECURs dotterbolag TC Connect Norge vinner affär om ca 6 MSEK

Regulatoriskt

21 Feb, 2019

TCECUR AB bokslutskommuniké 2018

Regulatoriskt

08 Feb, 2019

TC Connect Sverige erhåller utökningsorder om ca 6 MSEK av pågående utrullning till ett statligt verk

Regulatoriskt

06 Feb, 2019

TCECUR genomför en riktad emission om 18,25 MSEK

Regulatoriskt

27 Dec, 2018

Ledningen i TCECUR erbjuds teckningsoptioner

Regulatoriskt

06 Dec, 2018

Harald Rönning ny VD i TCECURs dotterbolag TC Connect AS

Regulatoriskt

29 Nov, 2018

TCECUR deltar med investerarpresentation hos ProHearings 2018-11-30

Regulatoriskt

28 Nov, 2018

Ledningen i TCECUR köper aktier

Regulatoriskt

23 Nov, 2018

TCECUR vinner via dotterbolaget AW Technic nya affärer om 8 MSEK

Regulatoriskt

29 Oct, 2018

Ledning och styrelse i TCECUR köper aktier

Regulatoriskt

25 Oct, 2018

Komplettering till PM gällande TCECUR vinner nya affärer via dotterbolaget AW Technic

Regulatoriskt

25 Oct, 2018

TCECUR vinner nya affärer via dotterbolaget AW Technic

Regulatoriskt

22 Oct, 2018

TCECUR genomför en riktad kvittningsemission på 1,75 MSEK som en följd av avveckling av brygglån

Regulatoriskt

19 Oct, 2018

Delårsrapport 1 juli - 30 september 2018 TCECUR AB (publ)

Regulatoriskt

31 Aug, 2018

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018 TCECUR AB (publ)

Regulatoriskt

10 Jul, 2018

TCECUR förändrar tid för kvartalsrapport 2

Regulatoriskt

06 Jul, 2018

TCECUR vinner ytterligare affärer via dotterbolaget AW Technic

Regulatoriskt

04 Jul, 2018

TCECUR vinner nya affärer via dotterbolaget AW Technic

Regulatoriskt

29 Jun, 2018

TCECUR vinner nya affärer via dotterbolaget TC Connect AS

Regulatoriskt

25 Jun, 2018

Förtydligande av PM 25 juni

Regulatoriskt

25 Jun, 2018

TCECUR vinner nya affärer via dotterbolaget Mysec Sweden

Regulatoriskt

20 Jun, 2018

TCECUR vinner affärer via dotterbolaget TC Connect Sverige

Regulatoriskt

12 Jun, 2018

TCECUR slutför förvärvet av Mysec Sweden AB

Regulatoriskt

22 May, 2018

Kommuniké från årsstämma 2018 i TC Connect AB (publ)

Regulatoriskt

09 May, 2018

(R) Delårsrapport första kvartalet 2018

Regulatoriskt

09 May, 2018

Bokslutskommuniké för första kvartalet 2018

Regulatoriskt

07 May, 2018

TC Connect föreslår två nya ledamöter till styrelsen

Regulatoriskt

18 Apr, 2018

TC Connects årsredovisning för 2017 nu publicerad

Regulatoriskt

17 Apr, 2018

TC Connects dotterbolag AW Technic erhåller ytterligare affärer med Spotify (NY)

Regulatoriskt

17 Apr, 2018

TC Connects dotterbolag AW Technic erhåller ytterligare affärer med Spotify

Regulatoriskt

11 Apr, 2018

Henrik Nordin ny CFO och vice VD i TC Connect AB (publ)

Regulatoriskt

06 Apr, 2018

Kallelse till bolagsstämma TC Connect AB (publ)

Regulatoriskt

14 Mar, 2018

Ledningen i TC Connect köper aktier.

Regulatoriskt

13 Mar, 2018

TC Connect tecknar avsiktsförklaring om att förvärva Mysec Sweden AB - ett av Stockholms ledande privata säkerhetsbolag

Regulatoriskt

09 Mar, 2018

TC Connect AB bokslutskommuniké april – december 2017

Regulatoriskt

12 Feb, 2018

TC Connect tecknar stor affär i Norge med ordervärde om 4,6 MNOK

Regulatoriskt

08 Jan, 2018

Uppdaterad finansiell kalender

Regulatoriskt

21 Dec, 2017

TC Connect AS Norge erhåller en första order om ca 600 000 EUR gällande Johan Castberg-fältet

Regulatoriskt

25 Nov, 2017

Kjell-Åke Jägenstedt ny CFO i TC Connect AB (publ.)

Regulatoriskt

01 Nov, 2017

Delårsrapport TC Connect Ab (publ) 1 april - 30 september

Regulatoriskt

02 Oct, 2017

Ansgar Birkeland ny Verkställande Direktör i TC Connect AS

Regulatoriskt

02 Oct, 2017

Robert Birgersson ny VD i TC Connect Sweden AB

Regulatoriskt

02 Oct, 2017

TC Connect organiserar för tillväxt

Regulatoriskt

TIDIGARE NYHETER