PRESSMEDDELANDEN

PRESSMEDDELANDEN

02 Jun, 2020

Kallelse till bolagsstämma TCECUR Sweden AB (publ)

Regulatoriskt

27 May, 2020

Rättelse: TCECURs årsredovisning för 2019 är nu publicerad

Regulatoriskt

27 May, 2020

TCECURs norska dotterbolag TC Connect AS byter bank

Regulatoriskt

27 May, 2020

TCECURs årsredovisning för 2019 är nu publicerad

Regulatoriskt

08 May, 2020

TCECUR delårsrapport för första kvartalet 2020

Regulatoriskt

06 May, 2020

TCECUR flyttar årsstämman till den 11 juni

Regulatoriskt

21 Apr, 2020

TCECURs tyska dotterbolag AWT Comex anställer försäljningsansvarig COO

Regulatoriskt

14 Apr, 2020

Uppdaterad finansiell kalender för TCECUR år 2020

Regulatoriskt

16 Mar, 2020

Tillträdande VD Klas Zetterman äger nu ca 4,6 % av utestående aktier i TCECUR

Regulatoriskt

06 Mar, 2020

Klas Zetterman ny VD i säkerhetsbolaget TCECUR

Regulatoriskt

20 Feb, 2020

TCECUR bokslutskommuniké för januari – december 2019

Regulatoriskt

21 Jan, 2020

TCECUR byter lista till NGM Nordic MTF

Regulatoriskt

20 Jan, 2020

TCECUR utser Mats Hellzen till interim CFO i TCECUR

Regulatoriskt

20 Dec, 2019

Harald Bergby utses till ny VD i TC Connect AS

Regulatoriskt

28 Nov, 2019

Förändringar i TCECURs ledning och styrelse

Regulatoriskt

21 Oct, 2019

Rättelse: Ledningsförändring i TCECUR

Regulatoriskt

21 Oct, 2019

Ledningsförändring i TCECUR

Regulatoriskt

18 Oct, 2019

TCECUR - delårsrapport kvartal 3

Regulatoriskt

01 Oct, 2019

TCECUR refinansierar förvärvslån och byter huvudbank

Regulatoriskt

26 Sep, 2019

Brev till aktieägare i TCECUR

Regulatoriskt

25 Sep, 2019

VD-byte i dotterbolaget TC Connect AS

Regulatoriskt

08 Aug, 2019

TCECUR - delårsrapport 2

Regulatoriskt

24 Jun, 2019

TCECURs dotterbolag Mysec Sweden AB erhåller order om ca 5 MSEK

Regulatoriskt

12 Jun, 2019

TCECURs dotterbolag AWT förvärvar Comex - Rättelse – felaktig hänvisning till MAR i tidigare PM, nu borttagen nedan

Regulatoriskt

10 Jun, 2019

TCECURs dotterbolag AWT förvärvar Comex

Regulatoriskt

05 Jun, 2019

TCECURs dotterbolag Mysec förvärvar Larmator

Regulatoriskt

29 May, 2019

Kommuniké från årsstämman i TCECUR Sweden AB (publ)

Regulatoriskt

28 May, 2019

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019 TCECUR AB (publ)

Regulatoriskt

22 May, 2019

Förslag till bolagsstämma för TCECUR AB

Regulatoriskt

09 May, 2019

Brev till aktieägare i TCECUR

Regulatoriskt

24 Apr, 2019

Ledningen blir tillsammans med investeringsföretagen Mertiva AB (publ) och Arbona (publ) nya huvudägare i TCECUR AB (publ)

Regulatoriskt

23 Apr, 2019

TCECUR förändrar tid för kvartalsrapport 1 och bolagsstämman

Regulatoriskt

22 Apr, 2019

Kallelse till bolagsstämma TCECUR Sweden AB (publ)

Regulatoriskt

12 Apr, 2019

Rättelse: TCECUR förändrar tid för kvartalsrapport 1 och bolagsstämman

Regulatoriskt

12 Apr, 2019

TCECUR förändrar tid för kvartalsrapport 1 och bolagsstämman

Regulatoriskt

10 Apr, 2019

TCECURs årsredovisning för 2018 nu publicerad

Regulatoriskt

25 Feb, 2019

TCECURs dotterbolag Mysec erhåller affärer med Sisab

Regulatoriskt

22 Feb, 2019

TCECURs dotterbolag TC Connect Norge vinner affär om ca 6 MSEK

Regulatoriskt

21 Feb, 2019

TCECUR AB bokslutskommuniké 2018

Regulatoriskt

08 Feb, 2019

TC Connect Sverige erhåller utökningsorder om ca 6 MSEK av pågående utrullning till ett statligt verk

Regulatoriskt

06 Feb, 2019

TCECUR genomför en riktad emission om 18,25 MSEK

Regulatoriskt

27 Dec, 2018

Ledningen i TCECUR erbjuds teckningsoptioner

Regulatoriskt

06 Dec, 2018

Harald Rönning ny VD i TCECURs dotterbolag TC Connect AS

Regulatoriskt

29 Nov, 2018

TCECUR deltar med investerarpresentation hos ProHearings 2018-11-30

Regulatoriskt

28 Nov, 2018

Ledningen i TCECUR köper aktier

Regulatoriskt

23 Nov, 2018

TCECUR vinner via dotterbolaget AW Technic nya affärer om 8 MSEK

Regulatoriskt

29 Oct, 2018

Ledning och styrelse i TCECUR köper aktier

Regulatoriskt

25 Oct, 2018

Komplettering till PM gällande TCECUR vinner nya affärer via dotterbolaget AW Technic

Regulatoriskt

25 Oct, 2018

TCECUR vinner nya affärer via dotterbolaget AW Technic

Regulatoriskt

22 Oct, 2018

TCECUR genomför en riktad kvittningsemission på 1,75 MSEK som en följd av avveckling av brygglån

Regulatoriskt

TIDIGARE NYHETER